Freevia Yoga & samtal
STARTSIDA   |    YOGA     |     SAMTAL      |    SORGBEARBETNING      |     OM MIG      |    AKTUELLT     |     KONTAKT
 

Sorgbearbetning - Vad är sorg?

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förlust. Sorg kommer vi alla att uppleva i våra liv. Hur förlusten upplevs är helt individuell, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt och har inte har fått kunskap om hur vi kan bearbeta smärtan som uppstår.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Det är vanligt att vi tar till så kallade "energifrigörande beteenden" när vi upplever känslor som vi inte kan hantera, t ex sorg. Vi tröstar oss/distraherar oss på olika sätt äter mer, shoppar, alkohol, träning, arbete blir arga när vi egentligen är ledsna. Det gör att vi undviker att bearbeta och kommunicera det som vi verkligen känner och på lång sikt är detta förstås inte bra för oss. Genom kursen får du hjälp att se dina strategier och att kommunicera det som varit outtalat.

Det är inte bara när någon dör som sorgen knackar på dörren. Den kan handla om skilsmässa, arbetslöshet, en avbruten kontakt med en vän eller släkting, en förlorad sak eller livssammanhang eller andra händelser som påverkar det dagliga livet. Sorgen över våra förluster fortsätter att påverka oss och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Att släppa ut sorgen och bearbeta den är att våga leva livet fullt ut. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka alla känslor och får svårare att känna livsglädje.


 

- Lösningen

- Om programmet