Freevia Yoga & samtal
STARTSIDA   |    YOGA     |     SAMTAL      |    SORGBEARBETNING      |     OM MIG      |    AKTUELLT     |     KONTAKT
 

Ditt första besök

Jag är utbildad i samtalsterapi och ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samspel med varandra. Hur detta samspel fungerar är avgörande för hur vi mår, psykiskt och fysiskt. Eftersom jag också är yogaterapeut och handledare i sorgbearbetning så vävs ibland även dessa tekniker in utifrån dina unika behov och önskemål. Samtalsterapin syftar till att ge dig stöd i din förändringsprocess mot en hållbar livsstil. Grunden för glädje, välmående, mening och tillfredställande relationer.

Till mig kan du komma när du vill hantera:
- din oro - depression - sorg - stress - utbrändhet
- ditt trauma - dina relationsproblem
- eller om du helt enkelt vill arbeta med din personliga utveckling

För mig är det viktigt att du känner dig trygg från första början. Så här kan ditt första besök se ut:

  • Jag välkomnar dig och visar dig runt.
  • Vi sätter oss i ett avskilt rum och jag berättar om mig och hur våra samtal kan komma att se ut.
  • Du berättar om dig, dina förväntningar och vad du vill ha hjälp med.
  • Vi stämmer av hur det känns så här långt och vad vi tror att vi kan åstadkomma med våra samtal. Om det känns bra kommer vi överens om hur ofta vi ska träffas.
  • Vi bokar in nästa tid.

Om du önskar kan du komma på ett kostnadsfritt första besök
(30 min) för att sedan bestämma dig för om du vill fortsätta

 


Freevia Yoga & Samtal, Östervägen 74, Kungsängen C
Tel 070-7672104 , E-mail: susanne.horder@freevia.se

Besök Freevia på Facebook